Misija

VIZIJA ✼ MISIJA ✼ CILJEVI ✼ ZNAČAJ

VIZIJA

Vizija ski kampa Crvena Zvezda je da veliki deo predškolske i školske populacije prođe kroz program kampa i upozna se sa osnovama skijanja i snouboarda. Kvalitetno provedeno vreme, kao i interesantni sadržaji kampa, povećaće mogućnost da se mladi usmere ka pravim vrednostima, kao što je sport, a u isto vreme udalje od životnih stranputica.

MISIJA

Tokom kontinuiranog procesa obuke, a kasnije i treninga, mladi će se navikavati na poštovanje određenih normi i pravila ponašanja, učiti kako da prevaziđu probleme, međusobno se pomažu, izbore za svoj status u grupi na principu zdrave konkurencije, kao i sve ostalo što će im pomoći da postanu kompletne ličnosti.

CILJEVI

Kao proizvod kampa, ne očekuju se samo takmičari, budući reprezentativci, već i što veći broj rekreativaca, kao i onih koji će jednog dana svoja znanja nesebično prenositi drugima – instruktori.

ZNAČAJ

Značaj kampa je u popularizaciji i podizanju kvaliteta skijaške populacije. Kroz povlašćene uslove boravka i profesionalno organizovan program kampa, stvara se realna mogućnost da veći broj školske dece učestvuje u kampu.

Pin It on Pinterest

Share This